09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

حوله خشک کن
رادیاتور ای است در حمام و آشپزخانه و سرویس های بهداشتی نصب و در فصل های سرد سال
باعث گرم شدن آن فضا ها میشوند
بیشتر جنس رادیاتور ها حوله خشک کن از آلومنیوم و فولاد و استیل هستند
اما بیشتر آلومینیومی بخاطره قیمت و مقاوم بودن در برابر رطوبت می باشند