09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

فروش انواع شیر اطمینان پکیج شوفاژ دیواری
شیر اطمینان,
انواع شیر اطمینان برای پکیج شوفاژ دیواری در این مرکز به فروش می رسد. زمانی که فشار آب داخل سیستم به شدت افزایش پیدا می کند، این شیر باز می شود و مقداری از آب مدار را تخلیه می کند تا به این وسیله فشار آب کاهش پیدا کند. در واقع شیر اطمینان فشار بیش از حد آب را کنترل و خنثی می کند. اگر شیر اطمینان عملکرد خوبی نداشته باشد و یا خراب باشد، فشار بالای آب در سیستم می تواند موجب ترکیدگی لوله ها بشود