09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

سیستم بای پاس در پکیج چیست؟
داستان مدار گرمایش هنوز به پایان نرسیده است. گاهی اوقات مسیر گردش آب در داخل رادیاتور ها و لوله ها(مانند رسوب گرفتن) مسدود می شود و یا افت فشار در مسیر لوله ها زیاد می شود و آب داغ گرمایشی نمی تواند در مسیر، به راحتی گردش نماید و در نتیجه مقدار آب کمی به سمت رادیاتور ها فرستاده می شود و همین امر موجب می شود که به پمپ فشار آورده شود و موجب خرابی آن گردد. این مشکل توسط سیستم بای پاس حل می شود. بای پاس همانند جاده میانبر عمل می کند به این صورت که قبل از آن که آب داغ گرمایشی به سمت رادیاتور ها حرکت نماید توسط یک انشعاب به ورودی پمپ متصل می شود. بر روی این لوله یک عدد شیر یک طرفه نصب می شود. این شیر اجازه می دهد که آب از مسیر رفت گرمایشی به برگشت آب گرمایشی انتقال یابد ولی آب از مسیر برگشت نمی تواند به مسیر رفت انتقال یابد (درست همانند یک خیابان یکطرفه که ماشین ها فقط می توانند از یک سمت عبور نمایند.)

حال هرگاه، مسیر رفت آب گرمایشی به هر علتی مسدود گشت یا افت فشار مسیر افزایش یافت، آب از لوله انشعابی (بای پاس) به حرکت خود ادامه می دهد و دوباره وارد پمپ می شود و در همین مسیر کوتاه مرتب به گردش در می آید. این کار، همانطور که گفته شد اجازه نمی دهد تا به پمپ فشاری وارد گردد و عمر آن را کوتاه نماید.

بای پاس می تواند در صورت افت فشار مقدار گرمایش، حداکثر 350 لیتر آب را در مدت یک ساعت از خود عبور دهد. ذکر این نکته ضروری است که در طراحی پکیج، “شیر یکطرفه” متناسب با قدرت پمپ در نظر گرفته شده است. حال اگر به هر علتی قدرت پمپ سیستم پکیج تغییر یابد به طور حتم شیر یکطرفه سیستم بای پاس هم باید متناسب با قدرت پمپ تغییر نماید. (هرگاه نیاز به تعویض پمپ دستگاه باشد، باید پمپی با همان ویژگی خریداری و نصب گردد وگرنه باید شیر یکطرفه را نیز متناسب با پمپ تعویض نمود.)

اگر قدرت پمپ زیاد و قدرت “شیر یکطرفه” کم باشد، آب به جای آنکه به سمت رادیاتور ها حرکت نماید، مرتب از مسیر “بای پاس” عبور می نماید و این امر به شدت در عملکرد دستگاه تاثیر می گذارد و بازدهی آن را کاهش می دهد.