09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

شرح کالا:

خرطومی ها یا coupling رابط های اتصالی هستند که وظیفه انتقال پودر و آب از قسمتی به قسمت دیگر را

( البته طبق برنامه از پیش تعیین شده ) در ماشین لباسشویی بعهده دارند و معمولا از جنس PVC و بصورت

آکاردئون میباشند