09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

آب به عنوان مایع حیاط به عنوان مهم ترین عنصر یاد شده است
و با بی توجهی به کیفیت آب به بدن انسان ضرر جبران ناپذیر به وجود می آید
در این رستا با فیلتر ارسیون آب
حتی با چشم بسته با کیفیت استفاده کنید
فیلتر های جذبی که مواد مضر را جذب می کند

و نوع دیگر نوع جدا سازی اسموز مکوس است
فیلتر ها pp-cto-gac
درسایز ها مختلف و تصفیه آب خانگی ویخیچال
با به روز ترین تلکنوژی در سیستم تولید این فیلتر ها

در این بخش نوع کار کرد فیلتر آشنا میشود